تازه ترین اخبار سایت

نحوه اعمال رویکرد مهندسی ارزش در مراحل طراحی و اجرای تونل شهدای غزه، در قالب یکی از مقالات ارائه شده در چ

ارزیابان انجمن بین المللی مدیریت پروژه که ظرف روزهای اخیر به منظور ارزیابی نحوه مدیریت پروژه احداث دریاچه

نمایندگان جلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس با فوریت طرح تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساح

رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران از برگزاری آزمون ارزشیابی علمی ویژه سرپرستان و کارشناسان آزمایشگاه های مقیم

مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از اتمام عملیات سازه ای تعدادی از تقاطع های غیرهمس

محصولات صنایع شهید باقری

تونل شهدای غزه در زمره تونل های باکیفیت و اقتصادی جهان قرار گرفت

نحوه اعمال رویکرد مهندسی ارزش در مراحل طراحی و اجرای تونل شهدای غزه، در قالب یکی از مقالات ارائه شده در چهل و یکمین کنفرانس بین المللی تونل مورد توجه متخصصان و کارشناسان تونل سازی جهان قرار گرفت.

 

صفحه