آزمون تعیین رتبه برای کارشناسان آزمایشگاه های کنترل کیفی

رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران از برگزاری آزمون ارزشیابی علمی ویژه سرپرستان و کارشناسان آزمایشگاه های مقیم مناطق خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس یحیی رضایت ضمن اعلام خبر فوق افزود: بیش از ۶۰ تن از سرپرستان و کارشناسان شاغل در آزمایشگاه های کنترل کیفی عملیات خاکی، بتنی و آسفالتی مقیم در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، در آزمونی به منظور ارزشیابی و تعیین رتبه علمی شرکت کرده اند.

 

وی با بیان آنکه نتایج این آزمون در نحوه فعالیت کارکنان شاغل در آزمایشگاه های مقیم مناطق ۲۲ گانه موثر خواهد بود، ابراز امیدواری کرد این ارزشیابی علمی سبب ارتقاء سطح کیفی آزمایشگاه ها و بهبود سطح خدمات آنها شود.