آغاز ارزیابی نحوه مدیریت پروژه احداث دریاچه شهدای خلیج فارس

ارزیابان انجمن بین المللی مدیریت پروژه که ظرف روزهای اخیر به منظور ارزیابی نحوه مدیریت پروژه احداث دریاچه شهدای خلیج فارس وارد تهران شده اند...

 

از فردا مصاحبه با مدیران و دست اندرکاران این طرح عظیم شهری را آغاز خواهند کرد. به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، از صبح روز دوشنبه اول تیرماه سال ۱۳۹۴، فرآیند ارزیابی نحوه مدیریت پروژه احداث دریاچه شهدای خلیج فارس در قالب ارائه گزارشی از جزئیات و مشخصات فنی پروژه و همچنین مصاحبه با مدیران، دست اندرکاران و ذی نفعان این طرح آغاز خواهد شد.

 

تیم ۵ نفره ارزیابان انجمن بین المللی مدیریت پروژه که متشکل از کارشناسانی از کشورهای انگلیس، دانمارک، لهستان، ایتالیا و ایران می باشد، قرار است طی این ارزیابی ها که تا چهارم تیرماه امسال ادامه خواهد یافت، علاوه بر انجام گفتگوهای هدفمند، از بخش های مختلف پروژه احداث دریاچه شهدای خلیج فارس از قبیل بند انحرافی رودخانه کن، سیستم انتقال آب، سد و دیواره ها و همچنین پهنه آبی و جزایر سه گانه این دریاچه بازدید کند.

 

گفتنی است در جریان ارزیابی نحوه مدیریت پروژه احداث دریاچه شهدای خلیج فارس، معیارهای مختلفی از قبیل تحقق اهداف پروژه، راهبری پروژه در ابعاد و لایه های مختلف ارکان اجرایی، دست اندرکاران و کارکنان و نحوه گزینش و حرفه ای بودن آنها، آموزش حین کار و نتایج حاصل از عملکرد کارکنان، بحث استفاده اثربخش و کارآمد از منابع، بهره گیری از فرآیندها و نحوه بررسی و تغییر آنها در صورت نیاز، نحوه تأمین منافع ذینفعان و نتایج حاصل از اجرای این پروژه مد نظر قرار گرفته و نتیجه بررسی ها طی گزارشی تسلیم هیئت داوران انجمن بین المللی مدیریت پروژه می شود؛ گزارشی که تعیین کننده آرای نهایی داوران این رقابت بین المللی خواهد بود.

 

در صورت برگزیده شدن پروژه احداث دریاچه شهدای خلیج فارس در پنجاهمین دوره جایزه بین المللی تعالی مدیریت پروژه، این سومین بار است که یکی از پروژه های اجرا شده توسط مدیریت شهری پایتخت در این قبیل رقابت ها مورد تقدیر قرار می گیرد.