اتمام عملیات سازه ای تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار ایران خودرو

مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از اتمام عملیات سازه ای تعدادی از تقاطع های غیرهمسطح مسیر ادامه بزرگراه شهید حکیم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس قاسم مالدار ضمن اعلام خبر فوق افزود: به موازات پیشرفت عملیات احداث مسیر اصلی ادامه بزرگراه شهید حکیم، تلاش برای تکمیل تقاطع های غیرهمسطح این پروژه بزرگراهی ادامه دارد و طی روزهای اخیر، علاوه بر تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار ایران خودرو، عملیات سازه ای چند تقاطع غیرهمسطح دیگر نیز به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به تقاطع های غیرهمسطح ادامه بزرگراه شهید حکیم با بلوار پژوهش، بلوار ایران خودرو و محور ۳۵ متری موجود در محدوده شهرداری منطقه ۲۲ به عنوان تقاطع هایی که عملیات سازه ای را پشت سر گذاشته اند، گفت: تلاش برای تکمیل مسیرهای دسترسی و اجرای اقدامات تکمیلی در این تقاطع ها ادامه دارد. مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اعلام آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح ادامه بزرگراه شهید حکیم با خیابان اردستانی، یادآور شد: متعاقب اخذ مجوزهای ترافیکی لازم، مسیر شمال به جنوب خیابان اردستانی در محدوده تقاطع با بزرگراه شهید حکیم ظرف روزهای آینده شامل انحراف ترافیک خواهد شد تا شرایط لازم برای احداث بخش غربی تقاطع فراهم شود.

گفتنی است احداث ادامه بزرگراه شهید حکیم از تقاطع بزرگراه آزادگان تا تقاطع غیرهمسطح کاروانسراسنگی ۲ که شامل ۱۴ کیلومتر معبر بزرگراهی به انضمام ۱۵ تقاطع غیرهمسطح می باشد، از چندی پیش در دستور کار قرار گرفته است.