تازه ترین اخبار سایت

نحوه اعمال رویکرد مهندسی ارزش در مراحل طراحی و اجرای تونل شهدای غزه، در قالب یکی از مقالات ارائه شده در چ

ارزیابان انجمن بین المللی مدیریت پروژه که ظرف روزهای اخیر به منظور ارزیابی نحوه مدیریت پروژه احداث دریاچه

نمایندگان جلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس با فوریت طرح تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساح

رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران از برگزاری آزمون ارزشیابی علمی ویژه سرپرستان و کارشناسان آزمایشگاه های مقیم

مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از اتمام عملیات سازه ای تعدادی از تقاطع های غیرهمس

محصولات صنایع شهید باقری

سد عمارت

آزمايشگاه محلي به منظور كنترل كيفيت عمليات خاكي ، بتني و آسفالتی آزمايش كامل دانه بندي به روش مكانيكي،تعيين حد رواني و حد خميري،آزمايش تراكم،تعيين هم ارز ماسه اي ، تعيين دما و رواني بتن،تعيين وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده،نمونه برداري و قالب گيري از بتن تازه بصورت استوانه اي يا مكعبي، تعيين دماي آسفالت،تعيين درصد قير با دستگاه گريز از مركز و حلال بنزين،نمونه برداري،ساخت،تعيين مقاومت و رواني نمونه هاي آسفالت به روش مارشال،آزمايش سيني،تعيين ضخامت و دانسيته آسفالت

صفحه