ایرانسل

ارائه خدمات مشاوره ای مرحله سوم (نظارت عالیه) و نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات پروژه مراکز سوئیچینگ خدمات ارتباطی (ایرانسل) در شهر های مختلف کشور (تهران ۱ و ۲ ، اصفهان،شیراز ، مشهد ، تبریز، بابل، همدان ، کرج، اهواز)